Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

  Informacja n/t pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF)

  W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.
  Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF.

  Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz
  nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.

   

  W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:

  • nie dotykać padłych zwierząt,
  • nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,
  • powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,
  • w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  • osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych – należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.
  Więcej informacji na stronach:
  Inspekcji Weterynaryjnej www.wetgiw.gov.pl
  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

   

   

  Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

  Czytaj dalej...

  Instrukcja GIS w sprawie tornistrów szkolnych

  TORNISTRY SZKOLNE – ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

  W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego i planowaniem przez rodziców zakupu wyposażenia i przyborów szkolnych, a w tym tornistrów Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży (HBSC-Health Behaviour in School-aged Children, WHO Collaborative Study 2010), z których wynika, że 4 godziny i więcej spędza codziennie w domu:

  –      25,9%    badanych uczniów przy    odrabianiu lekcji:

  –      22,4%    uczniów przy oglądaniu    telewizji w tygodniu

  –      44,4% uczniów    przy oglądaniu    telewizji w dni wolne, od szkoły

  –      27,3% korzysta      z komputera.

  a tylko 35,5% utrzymuje aktywność fizyczną na zalecanym poziomie, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

  • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,
  • powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
  • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
  • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
  • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
  • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
  • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
  • ·tornister należy nosić na obu ramionach,
  • ·konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy,
  • wskazane jest podjęcie współpracy ze szkołą w celu zorganizowania na terenie szkoły miejsc, w których uczniowie będą mogli pozostawić część przyborów lub podręczników szkolnych.

  Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

  • obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
  • noszenie dodatkowych słowników i książek,
  • noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczaniaf takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,
  • rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),
  • niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów,
  • rzadko występująca możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów w szkołach.

  Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych tg. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji).

  Czytaj dalej...