Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

tel. (52) 388-12-30
tel. (52) 388-12-32

tel./faks (52) 388-12-31

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

tel. (52) 388-12-30
tel. (52) 388-12-32

tel./faks (52) 388-12-31

Archiwum aktualności

  Choroba dłoni, stóp i ust (zwana też chorobą bostońską)

  W związku   ze stwierdzeniem zwiększonej zachorowalności w powiecie sępoleńskim na “chorobę dłoni, stóp i ust”, zwanej potocznie “chorobą bostońską”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., przekazuje poniżej informacje, dotyczące w/w jednostki chorobowej.

  Jest to choroba zakaźna wywoływana przez wirusy z grupy Coxsackie należące do występujących powszechnie enterowirusów.

  Źródło zakażenia

  Źródłem infekcji jest przede wszystkim osoba chora. Zaraźliwość jest bardzo duża, szczególnie wysoka wśród dzieci przebywających w zbiorowiskach.

  Ponadto, źródłem infekcji może być także skażona fekaliami woda bądź pożywienie, w lecie – baseny i kąpieliska.

  Drogi przenoszenia

  Wirus rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z osobą chorą (choroba brudnych rąk) oraz jej wydzielinami i wydalinami: śliną, wydzielinami z nosa i gardła podczas kaszlu i kichania, oraz płynem z pękających pęcherzyków pojawiających się na skórze. Wirus znajduje się także w stolcu osoby zakażonej. Do zakażenia może dojść również poprzez kontakt z przedmiotami i powierzchniami, które wcześniej uległy skażeniu przez wydzieliny/wydaliny osoby zakażonej/chorej.

  Okres wylęgania wynosi od 3 do 5 dni

  Przebieg zakażenia może być bezobjawowy lub skąpoobjawowy, mimo to osoby zakażone mogą być źródłem zakażenia dla innych.

  W postaci objawowej, czas trwania objawów wynosi do około 7 dni

  Mogą pojawić się: gorączka, brak apetytu, osłabienie, ból gardła, owrzodzenia na języku, dziąsłach, wewnętrznych powierzchniach policzków, wysypka bądź pęcherzyki na skórze dłoni oraz stóp (czasem również na pośladkach). Pęcherzyki mogą przekształcać się w pęcherze, na błonach śluzowych tworzyć zaś owrzodzenia. Objawy pęcherzykowej osutki pojawiają się w 2 – 3 dniu choroby. Zakaźność utrzymuje się do czasu zaniku osutki, ale w kale wirusy mogą być wydalane nawet przez kilka tygodni.

  Przestrzeganie zasad higieny jest jedyną drogą do uniknięcia zakażenia

  Zapobieganie

  1. Dbanie o higienę osobistą
  • w przypadku małych dzieci: mycie rąk po każdej zmianie pieluchy, po dotykaniu zainfekowanej skóry, po skorzystaniu z toalety i przed przygotowywaniem posiłków,
  • jeśli dziecko jest starsze, wdrażanie prawidłowych nawyków higienicznych: mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety, opróżnianiu nosa czy dotykaniu pęcherzy,
  • regularne pranie lub mycie i dezynfekcja przedmiotów z którymi chore dziecko miało kontakt, w szczególności: smoczków, zabawek, ubranek i innych przedmiotów, które miało w ustach,
  • częsta zmiana i pranie pościeli,
  • jeśli to możliwe, izolowanie chorego dziecka od reszty rodzeństwa (indywidualne miejsce do spania),
  • dezynfekcja (przynajmniej dwa razy dziennie) miejsc najczęściej dotykanych w pomieszczeniach np.: klamek, spłuczek, słuchawek telefonu, kontaktów itp.
  1. Unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi (np. odwiedzania chorych, przytulania, całowania, korzystania ze wspólnych naczyń itp.

  ZALECENIE KTÓRE POWINNO BYĆ BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGANE

  Chore dzieci nie powinny chodzić do szkoły, przedszkola, żłobka ani do świetlicy aby nie zarażać innych i nie rozprzestrzeniać choroby.

  Czytaj dalej...

  Odkażanie wody w studniach przydomowych

  Podtopienia czy zalania studni mogą powodować przedostanie się do nich zanieczyszczeń bakteryjnych i chemicznych groźnych dla zdrowia i życia człowieka, a woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.

  OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ:
  Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary. Zaczekać, aż woda ponownie wypełni studnię do stałego poziomu.
  Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego wg zasad podanych poniżej.

  Średnica studni w cm. Potrzebna ilość wapna chlorowanego na każdy metr głębokości wody Ilość monochloraminy na każdy metr głębokości wody.
  Ś
  rednica kręgu:
  Ø80 150 g – szklanka 165 g – szklanka i ćwierć
  Ø90 200 g – 1 szklanka i ćwierć 220 g – półtorej szklanki
  Ø100 250 g – półtorej szklanki 270 g – 2 szklanki
  Ø120 350 g – 2 szklanki i ćwierć 380 g – 2 szklanki i pół

  W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy odmierzyć szklankę takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienione w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.
  Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy:
  • do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś z wymienionych środków dezynfekcyjnych i wyszorować tym cembrowinę,
  • po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody odmierzoną według tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni,
  • wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem,
  • po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.

  W przypadku utrzymywania się przykrego zapachu chloru, do wody można dodać szczyptę kwasku cytrynowego lub przed konsumpcją trzymać przez ok. 30 min. w lodówce.

  UWAGA: Środki dezynfekcyjne należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym. Zachować środki ostrożności w trakcie przeprowadzania dezynfekcji. Używać rękawic i ubrania ochronnego, chronić oczy oraz zabezpieczyć miejsce dezynfekcji i środki do niej użyte przed dostępem dzieci.

  ODKAŻANIE STUDZIEN WIERCONYCH l ABISYŃSKICH
  W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór dezynfekcyjny za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

  ODKAŻANIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POMPY ABISYŃSKIEJ
  Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml roztworu podchlorynu sodu (1,5 łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubłach wody. Zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę i pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy; pozostawić 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie.
  Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.

  ODKAŻANIE WODY
  Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:
  • najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie,
  • można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.

  UWAGA: Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych, które również mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

  W każdym przypadku wystąpienia biegunki, wymiotów, podwyższonej temperatury, bólów brzucha i innych objawów zatrucia pokarmowego należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza.

  Czytaj dalej...

  PUNKT KONSULTACYJNY ŚWIADCZĄCY PORADNICTWO GRZYBOWE

  W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. przy ul. Kościuszki 28, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 900 można skorzystać z darmowych porad grzyboznawcy. Do konsultacji należy przynosić całe owocniki. Istotne cechy diagnostyczne znajdują się często na trzonie owocnika.

  Download (PDF, 365KB)

  Czytaj dalej...

  Komunikat – Utylizacja wyrobów azbestowych z terenów dotkniętych nawałnicami

  W związku z licznymi uszkodzeniami pokryć dachowych zawierających azbest (gł. eternit) oraz innych wyrobów azbestowych informujemy, że gminy powiatu sępoleńskiego zorganizują odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – dotyczy tylko uszkodzonych części pokryć dachowych z budynków na terenie sołectw, przez które przeszedł gwałtowny front atmosferyczny w dniach 11-12 sierpnia br.

  Azbest jest jednym z najbardziej niebezpiecznych czynników rakotwórczych, a zdemontowane wyroby zaliczają się do odpadów niebezpiecznych. Największe zagrożenie stanowią włókna mikroskopijnej wielkości, które zawsze pozostają w płucach i mogą powodować charakterystyczny dla azbestu rodzaj nowotworu złośliwego. Włókna uwalniają się do powietrza atmosferycznego w wyniku różnych czynników, jednak dochodzi do tego głównie w trakcie prac demontażowych.

  Usuwając wybory zawierające azbest należy zachować szczególne środki ostrożności:

  • ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi strefę prac,
  • nie palić papierosów, nie spożywać posiłków i napojów w pobliżu terenu, gdzie są usuwane wyroby zawierające azbest,
  • używać środki ochrony indywidualnej chroniące układ oddechowy (półmaski jednorazowego użytku typu P3, ubrania, rękawice robocze, ochronniki na obuwie); zużyte środki ochronne powinny być składowane z odpadami azbestowymi.
  • zapobiegać powstawaniu pyłu azbestowego poprzez:
  • nawilżanie usuwanych płyt, np. wodą;
  • niestosowanie szybkoobrotowych narzędzi elektromechanicznych, np. szlifierki, wiertarki;
  • demontaż wyrobów w miarę możliwości w całości, unikając destrukcji mechanicznej,
  • po zakończeniu prac całe ciało obficie spłukać wodą,
  • odpady pochodzące z pokryć dachowych należy szczelnie zapakować w grubą folię (nie mniej niż 0,2 mm) o wytrzymałości uniemożliwiające jej rozdarcie,
  • sprzątnąć teren wykonywania robót z maksymalną starannością z wykorzystaniem metod tłumiących pył ( na mokro), niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho.

  Odpady należy przygotować do odbioru (z zachowaniem ostrożności i warunków bezpieczeństwa), w następujący sposób: duże fragmenty płyt ułożyć na paletach, owinąć folią (okreszować), drobne elementy i odłamki zebrać do  grubych worków, szczelnie zabezpieczyć i umieścić w pojemniku (np. typu big-bag, ).

  WAŻNE

  Demontaż  elementów,  które pozostały na dachu musi zostać przeprowadzony przez podmiot do tego uprawniony, poprzedzony zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – (Dz.U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

  Czytaj dalej...

  Bezpieczeństwo żywności

  1. Nie należy spożywać wody z zalanych studni. Wodę spożywać tylko przegotowaną.
  2. Nie spożywać zalanej żywności.
  3. Nie spożywać warzyw i owoców z zalanych terenów.
  4. Nie spożywać produktów przechowywanych w wyłączonych chłodniach, lodówkach.
  5. Nie spożywać surowego mięsa, jaj, mleka.
  6. Nie spożywać produktów o zmienionej barwie, zapachu, zapleśniałych.
  7. Nie spożywać produktów z opakowań nieszczelnych.
  8. Nie spożywać produktów z opakowań bez etykiet ( niebezpieczeństwo pomylenia zawartości ze środkiem niespożywczym ).
  9. Wybierać potrawy poddawane bezpiecznej obróbce ( gotowane, unikać surowych ).
  10. Dokładnie gotować potrawy.
  11. Spożywać potrawy bezpośrednio po ugotowaniu.
  12. Zachować ostrożność w przechowywaniu gotowych potraw ( z uwagi na możliwość wtórnego zanieczyszczenia i brak warunków przechowywania spowodowanych brakiem prądu, brakiem lodówki ).
  13. Unikać kontaktowania się surowców z gotowymi potrawami.
  14. Należy często myć ręce.
  15. Chronić żywność przed owadami, gryzoniami i innymi zwierzętami.
  16. Najczęściej występującymi schorzeniami w sytuacji zalań i braku możliwości przechowywania żywności w prawidłowych warunkach termicznych są choroby przewodu pokarmowego (biegunki) wynikające ze spożycia zanieczyszczonej wody lub pokarmów i choroby skóry wynikające z bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczona wodą. Najpoważniejsze jest zagrożenie tężcem u osób szczególnie narażonych na ryzyko zranienia i kontakt z glebą lub zanieczyszczonymi przedmiotami. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
  Czytaj dalej...