Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

tel. (52) 388-12-30
tel. (52) 388-12-32

tel./faks (52) 388-12-31

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

tel. (52) 388-12-30
tel. (52) 388-12-32

tel./faks (52) 388-12-31

Archiwum aktualności

  28 kwietnia SWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

  28 kwietnia jest ŚWIATOWYM DNIEM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY, a tematem przewodnim w tym roku jest: „Zachowanie bezpieczeństwa i higieny w stosowaniu chemikaliów pracy”. Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony  Zdrowia w Pracy są integralną częścią realizowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy globalnej strategii służącej  promocji globalnego bezpieczeństwa i zdrowia, a także  działań prewencyjnych, podejmowanych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. W 2014 r. tematem przewodnim Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest: „Bezpieczeństwo i zdrowie w stosowaniu środków chemicznych w pracy”.  Międzynarodowa Organizacja Pracy stwierdza, że środki chemiczne są we współczesnym życiu niezbędne, i nadal będą produkowane i stosowane w miejscach pracy. Jednak, aby zachować właściwą równowagę pomiędzy korzyściami ze stosowania środków chemicznych, a potencjalnymi negatywnymi  skutkami ich stosowania, a także koniecznymi do stosowania środkami  zapobiegawczymi  i kontrolnymi – konieczne jest właściwe zarządzanie środkami chemicznymi, co może być osiągnięte wspólnym wysiłkiem rządów, pracodawców,  pracowników oraz ich organizacji.

  RAPORT BEZPIECZĘŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W PRACY

  Czytaj dalej...

  7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

  Światowy Dzień Zdrowia

  – 7 kwietnia2014

  Hasło przewodnie – Choroby Wektorowe

  Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Co roku wybierany jest temat przewodni obchodów z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Tematem przewodnim w bieżącym roku będą choroby przenoszone przez wektory. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.

  Wektory zakażenia to organizmy, które przenoszą czynniki chorobotwórcze z zakażonego człowieka (lub zwierzęcia) na innego człowieka (lub zwierzę), np. komary, muchy, kleszcze. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka (tzw. choroby wektorowe). Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy miedzy innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunye. W Polsce najczęściej występującymi chorobami wektorowymi są odkleszczowe zapalenie mózgu oraz borelioza.

  Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócić uwagę by:

  • rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedzę, jak należy się chronić przed tymi chorobami;
  • władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami;
  • podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć;
  • władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory staja się problemem zdrowotnym, podjęły kroki w celu ochrony ludności przed tymi chorobami.

  Więcej informacji o kampanii znaleźć można na stronie internetowej WHO: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/event/en/index.html

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

  w Sępólnie Kraj.

   

  Czytaj dalej...

  Komunikat GIS n/t wyrobów przeznaczonych do wybielania zębów

  Wyroby przeznaczone do wybielania zębów zawierające w swoim składzie 0.1% – 6% nadtlenku wodoru nie powinny być sprzedawane w ogólnodostępny dla konsumentów sposób.

  Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed zakupem tego typu wyrobów – tzw. systemy nakładkowe czy paski do wybielania zębów – w Internecie – poprzez anonimowe strony www lub poprzez serwisy aukcyjne.

  Główny Inspektor Sanitarny ostrzega również przed indywidualnym przeprowadzaniem zabiegów wybielania zębów preparatami zawierającymi powyżej 0.1% (do 6%) nadtlenku wodoru.

  Czytaj więcej na: www.gis.gov.pl

  Czytaj dalej...

  Informacja n/t pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF)

  W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.
  Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF.

  Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz
  nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.

   

  W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:

  • nie dotykać padłych zwierząt,
  • nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,
  • powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,
  • w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  • osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych – należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.
  Więcej informacji na stronach:
  Inspekcji Weterynaryjnej www.wetgiw.gov.pl
  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

   

   

  Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

  Czytaj dalej...

  Instrukcja GIS w sprawie tornistrów szkolnych

  TORNISTRY SZKOLNE – ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

  W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego i planowaniem przez rodziców zakupu wyposażenia i przyborów szkolnych, a w tym tornistrów Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży (HBSC-Health Behaviour in School-aged Children, WHO Collaborative Study 2010), z których wynika, że 4 godziny i więcej spędza codziennie w domu:

  –      25,9%    badanych uczniów przy    odrabianiu lekcji:

  –      22,4%    uczniów przy oglądaniu    telewizji w tygodniu

  –      44,4% uczniów    przy oglądaniu    telewizji w dni wolne, od szkoły

  –      27,3% korzysta      z komputera.

  a tylko 35,5% utrzymuje aktywność fizyczną na zalecanym poziomie, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

  • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,
  • powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
  • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
  • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
  • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
  • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
  • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
  • ·tornister należy nosić na obu ramionach,
  • ·konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy,
  • wskazane jest podjęcie współpracy ze szkołą w celu zorganizowania na terenie szkoły miejsc, w których uczniowie będą mogli pozostawić część przyborów lub podręczników szkolnych.

  Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

  • obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
  • noszenie dodatkowych słowników i książek,
  • noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczaniaf takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,
  • rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),
  • niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów,
  • rzadko występująca możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów w szkołach.

  Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych tg. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji).

  Czytaj dalej...