Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

  W roku bieżącym hasło obchodów ŚWIATOWEGO DNIA WODY brzmi „Dostęp do wody dla wszystkich” (Leaving no one behind)

   Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Głównym celem jego obchodów jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchody tego święta mają zainspirować rządy i organizacje do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody na świecie.
  W Światowy Dzień Wody podkreślane jest, że dostęp do wody pitnej jest jednym z podstawowych praw człowieka Tymczasem ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej i nie ma zapewnionych odpowiednich warunków sanitarnych. Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to dwa najważniejsze czynniki sprawcze problemów z dostępem do wody. Zanieczyszczenie rzek, jezior i gleby zwiększają ryzyko suszy i powodzi w różnych regionach świata. Tylko powrót do rozwiązań opartych na naturalnych mechanizmach funkcjonowania przyrody, ponowne zalesianie przetrzebionych terenów, przywracanie naturalnych połączeń rzek z obszarami zalewowymi oraz odbudowa terenów podmokłych stwarza szanse przywrócenia utraconej równowagi w gospodarowaniu zasobami wodnymi świata.

  Czytaj dalej...

  Konkurs „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. zaprasza do udziału w konkursie skierowanym do nauczycieli pod hasłem „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”.

  Media Support Group – organizator kampanii informacyjnej „Zaszczep się wiedzą” – doceniając ogromne znaczenie szczepień, organizuje konkurs skierowany do nauczycieli „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”

  Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego.

  Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego i zdrowia jednostki oraz profilaktyki chorób zakaźnych.

  Konkurs zachęca do pokazania korzyści wynikających ze szczepień, ich znaczenia w wymiarze Polski oraz świata, poruszenia zagadnień z dziedziny biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, życia w rodzinie a także profilaktyki chorób zakaźnych.

  Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu oraz opisaniu lekcji poświęconej problematyce szczepień.

  Wyróżnione scenariusze zostaną opublikowane w formie elektronicznej (ebook), zaś autorzy 4 najciekawszych scenariuszy otrzymają nagrodę rzeczową w formie bonu o wartości 500 zł.

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:  www.zaszczepsiewiedza.pl/konkurs 

   

  Czytaj dalej...

  „Krzywo weszło – zmień ustawienia”

  „Krzywo weszło – zmień ustawienia”

  Ogólnopolska kampania społeczna
  Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

  „Krzywo weszło – zmień ustawienia” to kampania adresowana do młodych ludzi w wieku 16-20 lat oraz ich rodziców. Jej podstawowym celem jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Główny przekaz kampanii brzmi: „Używanie substancji psychoaktywnych jest niebezpiecznym i ryzykownym zachowaniem”. Kampania posługuje się metodą „nauki przez zabawę”. Poprzez atrakcyjną i bliską młodym osobom formę gry internetowej upowszechnia wiedzę na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz przygotowuje młode osoby do reagowania w sytuacji, kiedy ktoś w ich otoczeniu ma problemy z narkotykami.

  Więcej informacji na temat kampanii oraz wiele ciekawych materiałów edukacyjnych można uzyskać pod adresem: www.krzywoweszlo.pl

  Czytaj dalej...

  Dlaczego grypa jest groźna?

  Według najnowszych meldunków epidemiologicznych podanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, odnotowano rekordową liczbę zgonów z powodu grypy w Polsce w porównaniu do poprzednich sezonów. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podkreślają, że są to niepokojące dane, ponieważ prawdziwy szczyt zachorowań nadejdzie najprawdopodobniej za tydzień.

  Sezon grypowy w pełni i już odnotowano 2 665 494 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, a hospitalizacji wymagało aż 9 628 chorych (10,7% więcej niż w analogicznym sezonie roku ubiegłego). Najczęstszą przyczyną skierowania do szpitala były objawy ze strony układu oddechowego, ale byli również pacjenci z dolegliwościami układu krążenia Najgorzej jednak prezentują się statystyki dotyczące zgonów z powodu grypy i jej powikłań. Do 15 lutego 2019 r. odnotowano aż 48 przypadków śmiertelnych. Jest to rekordowa liczba, ponieważ w analogicznym okresie w poprzednich sezonach było to 0 (sezon 2017/18), 12 (sezon 2016/17), 8 (sezon 2015/16) oraz 1 osoba śmiertelna (sezon 2014/15).

  Grypa jest bardzo groźną chorobą wirusową. Na powikłania pogrypowe szczególnie narażone są osoby z grup ryzyka tj. przewlekle leczący się z powodu chorób układu oddechowego, sercowo – naczyniowego, cukrzycy, a także osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci. Eksperci są zgodni, że każde niepokojące objawy powinny być skonsultowane z lekarzem, aby choroba została odpowiednio zdiagnozowana i leczona. Skutkuje ona powikłaniami pogrypowymi, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Najlepszą metodą zapobiegania zarażeniom wirusem grypy oraz uniknięcia powikłań są szczepienia profilaktyczne, dlatego niezwykle istotne jest nie tylko właściwe diagnozowanie i rozpoznawanie objawów grypy, ale również podejmowanie działań profilaktycznych, które pomogą ustrzec się przed ostrą infekcją, bądź złagodzą jej przebieg.

  ZAPOZNAJ SIĘ Z MATERIAŁAMI DOTYCZĄCYMI GRYPY.

   

  Czytaj dalej...

  Konkurs „Szkoła wolna od używek”


  „Szkoła wolna od używek”

  III EDYCJA KONKURSU DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił III edycję konkursu pod hasłem. „Szkoła wolna od używek”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, realizujących program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
  Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Szczegółowe wytyczne zawarte są w regulaminie konkursu.
  Więcej informacji o konkursie uzyskać można pod adresem: www.szkolawolnaoduzywek.pl
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.
  serdecznie zaprasza młodzież z naszych szkół do wzięcia udziału w konkursie!
  Załączniki:
  1. Regulamin konkursu
  2. Załącznik 1 Deklaracja uczestnictwa
  3. Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły
  4. Załącznik 3 Zgoda – osoba pełnoletnia
  5. Załącznik 4 Zgoda – osoba niepełnoletnia

  Czytaj dalej...