Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

tel. (52) 388-12-30
tel. (52) 388-12-32

tel./faks (52) 388-12-31

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

tel. (52) 388-12-30
tel. (52) 388-12-32

tel./faks (52) 388-12-31

Archiwum aktualności

  Zasady dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

  Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009r. Nr 218 poz. 1696) organizator dokonuje zgłoszenia wypoczynku u kuratora oświaty. Zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronach kuratoriów oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Wykorzystanie internetu umożliwia sprawną wymianę informacji między kuratoriami oraz właściwymi miejscowo służbami (straż pożarna, inspekcja sanitarna). Obecnie organizator nie ma już obowiązku posiadania karty kwalifikacyjnej obiektu. Jednocześnie obowiązek wypełnienia formularza zgłoszenia oraz przedstawienia stosownych załączników spoczywa na organizatorze wypoczynku.

  Continue Reading Zasady dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

  Czytaj dalej... Czytaj dalej...

  „Małe, lecz groźne…”

  Kleszcze rozpoczynają  swą aktywność wczesną wiosną i będzie ona trwać do listopada. Przebywają najczęściej w wysokiej trawie,  krzakach i ściółce leśnej. Często są nosicielami drobnoustrojów chorobotwórczych, którymi mogą zakazić żywiciela podczas wysysania krwi. Pamiętajmy więc o odpowiedniej profilaktyce w celu uniknięcia niebezpiecznych dla nas chorób, jak np. borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu.

  Czytaj więcej

  Czytaj dalej... Czytaj dalej... Czytaj dalej...