Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

tel. (52) 388-12-30
tel. (52) 388-12-32

tel./faks (52) 388-12-31

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

tel. (52) 388-12-30
tel. (52) 388-12-32

tel./faks (52) 388-12-31

Archiwum aktualności

  Informacja dotycząca badań na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella

  Uwaga

  Od dnia 01.03.2018r., w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj., nie będą przyjmowane próby kału do badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigiella od osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.  
  Wydawane będą tylko druki zleceń na wykonywanie badań, wymazówki do pobierania materiału biologicznego, sprawozdania z badań i odpisów dokumentacji medycznej.

  Próby można dostarczyć do Punktu Przyjmowania Próbek i Wydawania Wyników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy (nr tel. 523761861)
   ul. Kujawska 4 od poniedziałku do czwartku
  w godz. 730 – 1200 oraz w czwartki w godz. 1400 – 1700 .

  Bez zmian pozostają zasady przyjmowania prób kału od osób kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. 

  Próby od uczniów i studentów przyjmowane będą:

  – I i III kwartał 2018 – wtorki i czwartki 7 00 – 8 30

  – II i IV kwartał 2018 – poniedziałki i środy 7 00 – 8 30

  Czytaj dalej...

  Szkoła wolna od używek

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił II edycję konkursu na projekt edukacyjny ph. „Szkoła wolna od używek”.

   Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, realizujących program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

   Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

   Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematykioraz przesłaniu efektów swojej pracy do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznychTermin nadsyłania prac upływa 16 kwietnia 2018 r.

   Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powołuje jury na poziomie powiatowym, które oceni prace konkursowe. W terminie do dnia 7 maja 2018 r. jury na poziomie powiatowym przesyła do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy jedną, najwyżej ocenioną pracę. Spośród nadesłanych do WSSE w Bydgoszczy prac wyłoniona zostanie jedna (najwyżej oceniona praca) i w terminie do 21 maja 2018 r.przesłana do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Komisja konkursowa powołana przez Głównego Inspektora Sanitarnego w terminiedo dnia 4 czerwca 2018 r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów.

  Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie uroczystego finału konkursu 15 czerwca 2018 r. w Warszawie.

  Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty i formularze dostępne są na stronie internetowej konkursuhttp://www.szkolawolnaoduzywek.pl/

  Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Sępólnie Kraj.

  Czytaj dalej...

  Grypa szczepisz czy ryzykujesz?

  Grypa to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus grypy, który atakuje głównie płuca i oskrzela. Choroba przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową– na przykład podczas kichania, a największa ilość zachorowań występuje w okresie jesienno-zimowym, powodując ostre objawy uniemożliwiające funkcjonowanie.

  Grypa i jej powikłania są szczególnie groźne dla osób przewlekle chorych, przemęczonych, z obniżoną odpornością, małych dzieci i osób starszych, jednak zachorować może każdy. Dlatego grypie warto zapobiegać poprzez realizację szczepienia, które jest najskuteczniejszym działaniem profilaktycznym. Najlepszym okresem na szczepienie jest początek sezonu grypowego, co nie wyklucza możliwości zaszczepienia się w późniejszym terminie. Zachorowanie na grypę wiąże się bowiem z ryzykiem wystąpienia powikłań, czasem bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Jak pokazują dane, na świecie średnio co minutę z powodu grypy umiera jedna osoba. Szczepienia to realna korzyść, dzięki której można uniknąć zachorowania oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań.

  Dodatkowe informacje oraz materiały informacyjne można uzyskać na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego – 
  https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/417-grypaakcja

  Czytaj dalej... Czytaj dalej...

  „Zaszczep się wiedzą” – kampania promująca wiarygodne źródła informacji o szczepieniach

  „Zaszczep się wiedzą!” to ogólnopolska akcja społeczna promująca wiarygodne informacje i źródła informacji o szczepieniach. Kampania podkreśla potrzebę odpowiedzialnego podejścia do idei szczepień ochronnych. Ważne są przede wszystkim konsultacje z lekarzami, a wsparcie informacyjne należy czerpać z merytorycznych stron internetowych dedykowanych szczepieniom, takich jak strony Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, czy Państwowego Zakładu Higieny. Główny Inspektor Sanitarny popiera akcję „Zaszczep się wiedzą!” , jako ważną w budowaniu rzetelnej wiedzy o szczepieniach. Głównym narzędziem kampanii jest przyjazna witryna internetowa www.zaszczepsiewiedza.pl  na której osoby stojące przed decyzją: „szczepić, czy nie szczepić?” mogą znaleźć rzetelne i sprawdzone źródła wiedzy na temat szczepionek.

  Czytaj dalej...