Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

  Komunikat

  „Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim,, zgodnie z decyzją 95 posiedzenia Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Najwyższych Dopuszczalnych Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy przekazuje:

  • KOMUNIKAT XI– dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.
  • KOMUNIKAT XII– dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.”
  Czytaj dalej... Czytaj dalej... Czytaj dalej... Czytaj dalej...

  Jakość wód w kąpieliskach na terenie pow. sępoleńskiego

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim informuje,  że jakość wód w kąpieliskach na terenie powiatu sępoleńskiego odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 3r., poz. 255).”

   

  Dotyczy to:

  1. Kąpieliska ,,Jezioro Sępoleńskie” w Sępólnie Krajeńskim;
  2. ,,Kąpieliska nad jeziorem Mochel” w Kamieniu Kraj.;
  3. Kąpieliska ,,Plaża Miejska w Więcborku”;
  4. Miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Konieczno w Lubczy.

   

  Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. przypomina, iż niewskazana jest kąpiel w przypadku masowego zakwitu glonów
  w zbiornikach wodnych ze względu na możliwość wystąpienia ujemnych skutków zdrowotnych.

  Bieżące informacje na temat jakości wody w kąpieliskach powiatu sępoleńskiego są zamieszczane na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. (www.pssesepolnokrajenskie.pl w zakładce ,,Informacje i komunikaty”) jak i na stronach organizatorów kąpielisk: www.portal2.kamienkr.pl, www.csir-sepolno.pl

  Ponadto funkcjonuje ogólnopolski serwis kąpieliskowy, gdzie można monitorować stan wszystkich kąpielisk w Polsce. Są tam podawane na bieżąco informacje o stanie sanitarnym wody, jej temperaturze oraz temperaturze powietrza, stanie infrastruktury itp. http://sk.gis.gov.pl/.

  Czytaj dalej...