Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

    Zakres działania

    Na podstawie art. 10 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ((t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 1261). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu sępoleńskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim.

    Art. 15 ust. 1 i 3 w/w Ustawy upoważnia Państwowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania zadań przy pomocy podległej mu powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim, jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

    Zgodnie z Art.  37.  ust.1.  W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

    Ust.2.  Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej