Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

  System zarządzania jakością

  POLITYKA JAKOŚCI
  POWIATOWEJ  STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
  W  SĘPOLNIE  KRAJEŃSKIM

  Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj., realizującej zadania nałożone ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), a w szczególności:

  • sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie ochrony zdrowia ludności przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
  • zapobieganie powstawaniu i szerzeniu się chorób zakaźnych;
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
  • prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

  Jakość jest podstawą każdego działania i podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. Cel ten staramy się osiągnąć wprowadzając politykę jakości wyrażaną poprzez następujące założenia:

   

  1. wdrożenie i systematyczne doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego
   z normą PN – EN ISO/IEC 17020:2006;
  2. osiągnięci wysokiej jakości sprawowanego nadzoru – z uwzględnianiem potrzeb i interesów klientów;
  3. zatrudnienie personelu posiadającego kwalifikacje zawodowe, wykonującego swoje obowiązki z zagwarantowaniem zasad bezstronności, niezależności, rzetelności oraz poufności;
  4. doskonalenie polityki jakości w zakresie organizacji, zarządzania i działalności technicznej;
  5. poddawanie okresowym auditom wewnętrznym działań, które mają wpływ na wyniki pracy;
  6. realizację założeń kontroli zarządczej;

   

  W celu realizacji polityki jakości zapewniam:

  • zagwarantowanie Klientowi zachowania poufności i ochrona praw jego własności na każdym etapie przeprowadzanych czynności inspekcyjnych;
  • wyposażenie wykorzystywane podczas wykonywania czynności inspekcyjnych i pobierania próbek nadzorowane we właściwy sposób – zgodny z procedurami i instrukcjami technicznymi;
  • środki finansowe dla osiągnięcia założonych celów jakościowych;
  • wykwalifikowany, kompetentny personel, stale podnoszący swe kwalifikacje;

  System zarządzania jakością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. jest poddawany przez Dyrektora PSSE w Sępólnie Kraj. przeglądom zarządzania, w celu upewnienia się, że jest on nadal skuteczny i odpowiedni. Polityka jakości jest dostępna wszystkim pracownikom, którzy znają jej treść i stosują ją w praktyce.

  Dyrektor Powiatowej
  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
  Elżbieta Estkowska