Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

  Obsługa osób niepełnosprawnych w PSSE w Sępólnie Kraj.

  Osoba niepełnosprawna, załatwiająca sprawy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. ma możliwość skorzystania z następujących rozwiązań:

  1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej.

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  – wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu: ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. 

  1. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:
  • korzystanie z poczty elektronicznej
  • e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
  • przesyłanie faksów
  • kontakt telefoniczny
  1. Budynek PSSE w Sępólnie Kraj. nie jest dostosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
   Obsługa jest możliwa w budynku Urzędu Gminy w Sępólnie Kraj., ul. T. Kościuszki 11, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

   Nasz adres:

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. 
  ul. Kościuszki 28
  89-400 Sępólno Kraj.

  Tel.: 52 3881230

  Tel/Fax 52 3881231

  e-mail: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl
  ePUAP: /PSSESepolnoKraj/skrytka