Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

  Badania laboratoryjne

  Próbki do badań laboratoryjnych pobranych w ramach nadzoru sanitarnego na terenie powiatu sępoleńskiego są przekazywane do  laboratoriów działających w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych i pomiarów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  Wszystkie laboratoria działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, legitymują się certyfikatami Polskiego Centrum Akredytacji.

  Próby pobrane z terenu powiatu sępoleńskiego przewożone są do badań przystosowanymi samochodami obsługującymi Wojewódzki System Transportu Próbek.

  W zakresie monitoringu:

  • jakości wody – badania wykonują laboratoria WSSE w Bydgoszczy i PSSE w Nakle n/Not.,
  • jakości żywności i przedmiotów użytku – badania wykonują laboratoria: WSSE w Bydgoszczy: PSSE w Toruniu oraz Włocławku, a także inne laboratoria WSSE o ogólnopolskim zasięgu,

  Badania prowadzone przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy ul. Kujawska 4; 85-031 Bydgoszcz obejmują ochronę zdrowia publicznego  w następującym zakresie:

  1. Badań klinicznych ludzi.
  2. Bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, żywienia i przedmiotów użytku.
  3. Higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia i wód powierzchniowych.
  4. Higieny radiacyjnej.
  5. Warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
  6. Substancji i preparatów chemicznych oraz higieny środowiska pracy.

  Oferta badań: link do strony – http://pwisbydgoszcz.pl/?cid=388&unroll=388

  Badania te służą zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych, chroniąc ludność przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych.