Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

    Dobry przepis na bezpieczeństwo

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim informuje o wspieranej przez Państwową Inspekcję Sanitarną kampanii prewencyjno – kontrolnej pt. „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, skierowanej do branży przetwórstwa mięsnego. Celem kampanii jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencji. Główną grupą docelową kampanii są pracodawcy, właściciele firm oraz pracownicy służb bhp zakładów zajmujących się przetwórstwem mięsa. Dodatkową grupą docelową są pracownicy zatrudnieni w zakładach ww. branży

    Więcej informacji na temat prowadzonej kampanii znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Pracy pod adresem: www.bhpnatak.pl