Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

  Komunikat o jakości wód w kąpieliskach

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim informuje, że jakość wód we wszystkich kąpieliskach oraz w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na terenie powiatu sępoleńskiego odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r., poz. 255).”

  Dotyczy to:

  1. Kąpieliska ,,Jezioro Sępoleńskie” w Sępólnie Krajeńskim
  2. Kąpieliska nad Jeziorem Mochel” w Kamieniu Kraj.
  3. Kąpieliska „Plaża Miejska w Więcborku”
  4. Miejsce okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli (udostępniane w soboty i niedziele) nad Jeziorem Konieczno w Lubczy.

  Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. przypomina, iż niewskazana jest kąpiel w przypadku masowego zakwitu glonów
  w zbiornikach wodnych ze względu na możliwość wystąpienia ujemnych skutków zdrowotnych.

  Bieżące informacje na temat jakości wody w kąpieliskach powiatu sępoleńskiego są zamieszczane na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. (www.pssesepolnokrajenskie.pl w zakładce ,,Informacje i komunikaty”) jak i na stronach organizatorów kąpielisk: www.portal2.kamienkr.pl, www.csir-sepolno.pl oraz www.wiecbork.pl

  Ponadto uruchomiono ogólnopolski serwis kąpieliskowy, gdzie można monitorować stan wszystkich kąpielisk w Polsce. Są tam podawane na bieżąco informacje o stanie sanitarnym wody, jej temperaturze oraz temperaturze powietrza, stanie infrastruktury itp. http://sk.gis.gov.pl/