Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Skontaktuj się z nami:

tel. 52 388 12 30
e-mail:

psse.sepolnokrajenskie
@pis.gov.pl

Archiwum aktualności

  Światowy Dzień Zdrowia

  „Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim,

  to bez zdrowia wszystko jest niczym”

  Artur Schopenhauer 

  7 kwietnia – ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

  pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”

  Światowy Dzień Zdrowia to coroczna okazja do refleksji o tym, co jest najcenniejsze w naszym życiu – o naszym zdrowiu. Bez niego niemożliwe byłoby osiągnięcie wszystkich innych celów życiowych.  Warto też przyjrzeć się tym czynnikom, które w istotny sposób wpływają na nasze zdrowie. Jednym z nich jest podstawowa opieka zdrowotna, która jest tematem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia

  Hasło tegorocznej kampanii brzmi „Zdrowie dla wszystkich. Podstawowa opieka zdrowotna dla każdego. Głównym założeniem jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie. Braki w tym zakresie stanowią bowiem istotne zagrożenie zdrowia na całym świecie.  Miliony ludzi wciąż nie mają dostępu do podstawowej opieki medycznej, która powinna być świadczona w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

  Bieda i złe warunki życia powodują, że ponad 1,6 miliarda ludzi (22% globalnej populacji) żyje w warunkach, które nie pozwalają im cieszyć się zdrowiem ze względu na biedę, brak dostępu do higieny, wojny i katastrofy naturalne.

                  Cytując Dyrektora Generalnego WHO, „Nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia”. Niestety, w dzisiejszych czasach, zbyt wielu ludzi ma duże trudności w dostępie do opieki zdrowotnej. „Powszechny” oznacza „dla wszystkich”, bez dyskryminacji i pominięcia kogokolwiek. Wszyscy i wszędzie mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których potrzebują, bez jednoczesnego spychania na skraj ubóstwa.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.