Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

    W roku bieżącym hasło obchodów ŚWIATOWEGO DNIA WODY brzmi „Dostęp do wody dla wszystkich” (Leaving no one behind)

     Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Głównym celem jego obchodów jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchody tego święta mają zainspirować rządy i organizacje do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody na świecie.
    W Światowy Dzień Wody podkreślane jest, że dostęp do wody pitnej jest jednym z podstawowych praw człowieka Tymczasem ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej i nie ma zapewnionych odpowiednich warunków sanitarnych. Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to dwa najważniejsze czynniki sprawcze problemów z dostępem do wody. Zanieczyszczenie rzek, jezior i gleby zwiększają ryzyko suszy i powodzi w różnych regionach świata. Tylko powrót do rozwiązań opartych na naturalnych mechanizmach funkcjonowania przyrody, ponowne zalesianie przetrzebionych terenów, przywracanie naturalnych połączeń rzek z obszarami zalewowymi oraz odbudowa terenów podmokłych stwarza szanse przywrócenia utraconej równowagi w gospodarowaniu zasobami wodnymi świata.