Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

  „Krzywo weszło – zmień ustawienia”

  „Krzywo weszło – zmień ustawienia”

  Ogólnopolska kampania społeczna
  Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

  „Krzywo weszło – zmień ustawienia” to kampania adresowana do młodych ludzi w wieku 16-20 lat oraz ich rodziców. Jej podstawowym celem jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Główny przekaz kampanii brzmi: „Używanie substancji psychoaktywnych jest niebezpiecznym i ryzykownym zachowaniem”. Kampania posługuje się metodą „nauki przez zabawę”. Poprzez atrakcyjną i bliską młodym osobom formę gry internetowej upowszechnia wiedzę na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz przygotowuje młode osoby do reagowania w sytuacji, kiedy ktoś w ich otoczeniu ma problemy z narkotykami.

  Więcej informacji na temat kampanii oraz wiele ciekawych materiałów edukacyjnych można uzyskać pod adresem: www.krzywoweszlo.pl