Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

  Konkurs „Szkoła wolna od używek”


  „Szkoła wolna od używek”

  III EDYCJA KONKURSU DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił III edycję konkursu pod hasłem. „Szkoła wolna od używek”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, realizujących program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
  Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Szczegółowe wytyczne zawarte są w regulaminie konkursu.
  Więcej informacji o konkursie uzyskać można pod adresem: www.szkolawolnaoduzywek.pl
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.
  serdecznie zaprasza młodzież z naszych szkół do wzięcia udziału w konkursie!
  Załączniki:
  1. Regulamin konkursu
  2. Załącznik 1 Deklaracja uczestnictwa
  3. Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły
  4. Załącznik 3 Zgoda – osoba pełnoletnia
  5. Załącznik 4 Zgoda – osoba niepełnoletnia