Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

tel. (52) 388-12-30
tel. (52) 388-12-32

tel./faks (52) 388-12-31

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

tel. (52) 388-12-30
tel. (52) 388-12-32

tel./faks (52) 388-12-31

Archiwum aktualności

  Szkoła wolna od używek

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił II edycję konkursu na projekt edukacyjny ph. „Szkoła wolna od używek”.

   Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, realizujących program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

   Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

   Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematykioraz przesłaniu efektów swojej pracy do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznychTermin nadsyłania prac upływa 16 kwietnia 2018 r.

   Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powołuje jury na poziomie powiatowym, które oceni prace konkursowe. W terminie do dnia 7 maja 2018 r. jury na poziomie powiatowym przesyła do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy jedną, najwyżej ocenioną pracę. Spośród nadesłanych do WSSE w Bydgoszczy prac wyłoniona zostanie jedna (najwyżej oceniona praca) i w terminie do 21 maja 2018 r.przesłana do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Komisja konkursowa powołana przez Głównego Inspektora Sanitarnego w terminiedo dnia 4 czerwca 2018 r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów.

  Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie uroczystego finału konkursu 15 czerwca 2018 r. w Warszawie.

  Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty i formularze dostępne są na stronie internetowej konkursuhttp://www.szkolawolnaoduzywek.pl/

  Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Sępólnie Kraj.