Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

tel. (52) 388-12-30
tel. (52) 388-12-32

tel./faks (52) 388-12-31

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

tel. (52) 388-12-30
tel. (52) 388-12-32

tel./faks (52) 388-12-31

Archiwum aktualności

Bezpieczeństwo żywności

 1. Nie należy spożywać wody z zalanych studni. Wodę spożywać tylko przegotowaną.
 2. Nie spożywać zalanej żywności.
 3. Nie spożywać warzyw i owoców z zalanych terenów.
 4. Nie spożywać produktów przechowywanych w wyłączonych chłodniach, lodówkach.
 5. Nie spożywać surowego mięsa, jaj, mleka.
 6. Nie spożywać produktów o zmienionej barwie, zapachu, zapleśniałych.
 7. Nie spożywać produktów z opakowań nieszczelnych.
 8. Nie spożywać produktów z opakowań bez etykiet ( niebezpieczeństwo pomylenia zawartości ze środkiem niespożywczym ).
 9. Wybierać potrawy poddawane bezpiecznej obróbce ( gotowane, unikać surowych ).
 10. Dokładnie gotować potrawy.
 11. Spożywać potrawy bezpośrednio po ugotowaniu.
 12. Zachować ostrożność w przechowywaniu gotowych potraw ( z uwagi na możliwość wtórnego zanieczyszczenia i brak warunków przechowywania spowodowanych brakiem prądu, brakiem lodówki ).
 13. Unikać kontaktowania się surowców z gotowymi potrawami.
 14. Należy często myć ręce.
 15. Chronić żywność przed owadami, gryzoniami i innymi zwierzętami.
 16. Najczęściej występującymi schorzeniami w sytuacji zalań i braku możliwości przechowywania żywności w prawidłowych warunkach termicznych są choroby przewodu pokarmowego (biegunki) wynikające ze spożycia zanieczyszczonej wody lub pokarmów i choroby skóry wynikające z bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczona wodą. Najpoważniejsze jest zagrożenie tężcem u osób szczególnie narażonych na ryzyko zranienia i kontakt z glebą lub zanieczyszczonymi przedmiotami. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Czytaj dalej...

Odkażanie wody w studniach przydomowych

Podtopienia czy zalania studni mogą powodować przedostanie się do nich zanieczyszczeń bakteryjnych i chemicznych groźnych dla zdrowia i życia człowieka, a woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.

OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ:
Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary. Zaczekać, aż woda ponownie wypełni studnię do stałego poziomu.
Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego wg zasad podanych poniżej.

Średnica studni w cm. Potrzebna ilość wapna chlorowanego na każdy metr głębokości wody Ilość monochloraminy na każdy metr głębokości wody.
Ś
rednica kręgu:
Ø80 150 g – szklanka 165 g – szklanka i ćwierć
Ø90 200 g – 1 szklanka i ćwierć 220 g – półtorej szklanki
Ø100 250 g – półtorej szklanki 270 g – 2 szklanki
Ø120 350 g – 2 szklanki i ćwierć 380 g – 2 szklanki i pół

W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy odmierzyć szklankę takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienione w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.
Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy:
• do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś z wymienionych środków dezynfekcyjnych i wyszorować tym cembrowinę,
• po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody odmierzoną według tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni,
• wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem,
• po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.

W przypadku utrzymywania się przykrego zapachu chloru, do wody można dodać szczyptę kwasku cytrynowego lub przed konsumpcją trzymać przez ok. 30 min. w lodówce.

UWAGA: Środki dezynfekcyjne należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym. Zachować środki ostrożności w trakcie przeprowadzania dezynfekcji. Używać rękawic i ubrania ochronnego, chronić oczy oraz zabezpieczyć miejsce dezynfekcji i środki do niej użyte przed dostępem dzieci.

ODKAŻANIE STUDZIEN WIERCONYCH l ABISYŃSKICH
W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór dezynfekcyjny za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

ODKAŻANIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POMPY ABISYŃSKIEJ
Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml roztworu podchlorynu sodu (1,5 łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubłach wody. Zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę i pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy; pozostawić 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie.
Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.

ODKAŻANIE WODY
Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:
• najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie,
• można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.

UWAGA: Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych, które również mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

W każdym przypadku wystąpienia biegunki, wymiotów, podwyższonej temperatury, bólów brzucha i innych objawów zatrucia pokarmowego należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza.

Czytaj dalej...

Informacja

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. informuje, że dnia 14 sierpnia 2017 r. tj. poniedziałek, stacja będzie nieczynna.

Dodatkowym dniem pracy jest sobota, 9 września 2017 r.

Czytaj dalej... Czytaj dalej... Czytaj dalej...